Rättsligt meddelande

Meddelande

Informationen på denna webbplats tillhandahålls med reservation för eventuella fel och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive (men ej begränsat till) underförstådda garantier beträffande säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål och intrång i upphovsrätt tillhörande tredje part. Informationen anses vara korrekt, men kan eventuellt innehålla felaktigheter. Adria Mobil ska under inga omständigheter hållas ansvarig för särskilda skador, indirekta skador eller följdskador med avseende på detta material, om skadan inte uppstått till följd av allvarlig försummelse eller uppsåt. Webbplatsen ska endast användas för upplysning. På webbplatsen kan det finnas foton som innehåller element som inte finns på standardutrustningen eller bilder på produkter som inte finns på alla marknader. Produkternas tekniska specifikation och kommersiella information kan komma att ändras, samt till följd av särskilda bestämmelser. Du bör alltid kontakta din Adria-återförsäljare för att erhålla all väsentlig information före eventuellt köp.

Adria Mobil samt dess dotterbolag och auktoriserade återförsäljare kontrollerar regelbundet, men kan inte hållas ansvarig för, innehållet i externa länkar. De som står bakom webbplatserna som vi länkar till är ensamt ansvariga för innehållet på dessa sidor.

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenien 2015–16. Med ensamrätt. Texten, bilder, grafik, ljudfiler, animerade filer, videofiler och hur de presenteras på Adria Mobils webbplatser omfattas av upphovsrätten och annat skydd av immateriella rättigheter. Dessa objekt får inte kopieras i kommersiellt syfte eller för distribution. De får heller inte modifieras eller publiceras på andra webbplatser. Vissa Adria Mobil-webbplatser kan innehålla bilder där tredje part äger bildrättigheterna.

Varumärken

Om inte annat anges omfattas alla märken som visas på Adria Mobils Internetsidor av Adria Mobils varumärkesrättigheter, detta gäller i synnerhet dess varumärken, modellnamn, företagslogotyper och emblem.

Inga licenser

Adria Mobil strävar efter att dess webbplats ska vara innovativ och informativ. Vi hoppas att du kommer att tycka om layouten på vår webbplats lika mycket som vi. Du behöver dock även förstå att Adria Mobil måste skydda sina immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrätter. Följaktligen är du härmed informerad om att varken denna webbplats eller material på denna på något sätt ska uppfattas som ett tillstånd för någon att använda sig av Adria Mobils immateriella rättigheter.

Dataskydd

Dataskydd och datasäkerhet är viktigt för oss. Dina uppgifter samlas in i enlighet med gällande lagkrav. Vid användning av våra tjänster kan du bli ombedd att ange dina personliga uppgifter. Det är helt frivilligt att uppge denna information. Dina personliga uppgifter används strikt i enlighet med gällande dataskyddslagar. Personliga uppgifter som tillhandahålls på Adria Mobils webbplatser används som en del av kontraktsprocessen samt för att behandla dina förfrågningar. Behandling och användning av dina uppgifter för rådgivning, i marknadsförings- och marknadsundersökningssyften sker endast med ditt uttryckliga medgivande. Om du när du ger ditt samtycke för de syften som anges ovan, även ger ditt samtycke till att dina uppgifter får användas av andra Adria Mobil-dotterbolag eller andra namngivna tredjepartsföretag, kan dina uppgifter även överföras till dessa parter. Om så inte är fallet kommer vi inte att dela dina uppgifter med tredje part. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för framtida aktiviteter.

Användardata

När du besöker våra sidor på nätet sparas automatiskt din IP-adress, webbplatsen från vilken du länkades till oss samt information om de webbsidor som du besöker på vår webbplats, tillsammans med datum och hur länge besöket varade. Detta görs enbart i statistiskt syfte. Det går inte att koppla dessa data till dig. En statistisk utvärdering av dessa data görs endast i anonymiserat format.

Användning av cookies

Data samlas in och sparas i marknadsförings- och optimeringssyfte på denna webbplats. Cookies kan användas för detta. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i cacheminnet i webbläsaren som webbplatsbesökaren använder. Cookies gör att webbläsaren kan identifieras. De data som samlas in kommer inte att användas för att identifiera besökaren av webbplatsen personligen utan dennes medgivande och informationen kommer heller inte att samköras med personliga uppgifter kopplade till den person som pseudonymen avser. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att data samlas in och sparas i framtiden.

Om du inte godkänner användningen av cookies ber vi dig att ändra inställningarna i din webbläsare så att den blockerar cookies.

Rätt till information

I enlighet med lagstiftningen kan du när som helst och utan kostnad be att få information om huruvida det finns uppgifter lagrade om dig, och om så är fallet, vilka uppgifter som avser dig personligen eller din pseudonym.

Radering och rättelse av uppgifter

På din begäran kommer vi självfallet omedelbart att radera eller göra rättelser av eventuella uppgifter som vi har om dig i enlighet med de relevanta lagkraven.

Överföring

Vi erbjuder för närvarande inte krypterad överföring av data. Det betyder att de uppgifter som du anger potentiellt kan läsas av obehöriga. Om du inte vill använda Internet går det också bra att skicka förfrågningar till oss via fax eller per post till Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Slovenien.