Jamstvo

Jamstvo

1.1.  Obvezani na izvrsnost

U poduzeću Adria Dom zalažemo se za održivi razvoj, proizvodnju i prodaju kvalitetnih mobilnih kućica. Naš je cilj proizvodnja sigurnih, funkcionalnih i pouzdanih proizvoda za kupce koji žele kvalitetno provesti svoje slobodno vrijeme.

Od nabave materijala do prodaje proizvoda – nastojimo spriječiti uzroke grešaka, što prije otkriti i otkloniti potencijalno nastale greške te neprestano poboljšavati sve proizvodne procese. U našoj modernoj tvornici koristimo se modernim proizvodnim postupcima i nositelji smo certifikata ISO za kvalitetu (ISO 9001).

Poduzeće za svoje proizvode osigurava redovito jamstvo s pouzdanim servisnim uslugama vlastitih i ovlaštenih servisera te širokim izborom rezervnih dijelova.

Jamstvo poduzeća Adria dom

2 godine jamstva*

Detalje pogledajte u nastavku ili se obratite svom zastupniku poduzeća Adria Dom.

7 godina jamstva*

Detalje pogledajte u nastavku ili se obratite svom zastupniku poduzeća Adria Dom.

1.2.  Opći uvjeti jamstva (sažetak)

Kupac ima pravo podnijeti reklamaciju za slučajeve manjkavosti materijala ili vidljivih oštećenja u roku od 15 dana od preuzimanja mobilne kućice.

Sva dokumentaciju koja se odnosi na politiku jamstva dostupna je kod ovlaštenog zastupnika poduzeća Adria Dom i obvezno je proučite pri kupnji mobilne kućice Adria.

Sažetak najvažnijih stvari koje trebate znati

Ograničenje jamstva i ostala ograničenja odgovornosti postaju dio kupoprodajnog ugovora, dakle dio pravnog dogovora između proizvođača/prodavatelja i kupca, ako trebaju biti pravovaljana i ove su odredbe zapisane u ugovoru ili na narudžbenici koju kupac potpisuje i izjavljuje da je upoznat i suglasan s općim uvjetima u kojima su navedena određena ograničenja odgovornosti.

Pri prodaji poduzećima jamstvo koje nudi proizvođač nalazi se u kupoprodajnom ugovoru.

Kupac dobiva puno jamstvo (za dijelove i izradu), koje vrijedi dvije (2) godine od datuma kupnje za sve tvorničke ili skrivene greške. Proizvođač ne jamči kupcu bilo kakve posebne značajke ili svojstva mobilne kućice kako je navedeno u klauzuli 3 standarda EN1647.

Proizvođač je sve dijelove s tvorničkim greškama pravno obvezan besplatno zamijeniti. Jamstvo se odnosi na neispravne dijelove i/ili komponente, kao i na montažu, osim dijelova i/ili komponenti koji brže propadaju zbog habanja, kao što su staklo, prozori, pneumatici te oprema kao što su hladnjak i ostali ugradbeni aparati, na koje se odnose jamstva pojedinih proizvođača.

Jamstvo se isto tako ne odnosi na dijelove i/ili komponente koji brže propadaju zbog nemara ili nepravilne uporabe, lošeg održavanja, preopterećenja ili nemara (vodovodne cijevi, postolje tuša, stijenke tuša, mokri toaletni i kuhinjski ormarići, dodatna nepredviđena priključivanja električnih potrošača).

Jamstvo se ne odnosi na ogrebotine na unutarnjim i vanjskim zidovima, stolariji, aparatima te ostaloj opremi koje su otkrivene nakon primopredaje. Jamstvo isto tako ne vrijedi za oštećenja na lakiranim površinama koja se pojave zbog uporabe abrazivnih sredstava i otapala.

Popravci unutar jamstvenog roka besplatni su ako su izvršeni u skladu s detaljima iz jamstvene police i ako ih obavi ovlašteni predstavnik Adrie. U vrijeme popravka kupac nema pravo na odštetu zbog nemogućnosti uporabe mobilne kućice. Zamijenjeni dijelovi i/ili komponente ostaju vlasništvo proizvođača. Kupac mora odmah prijaviti sve otkrivene nedostatke, i to isključivo ovlaštenom predstavniku poduzeća Adria. Proizvođač zadržava pravo na prihvaćanje ili odbijanje izvješća o greškama.

Kupac je dužan najkasnije u roku od 7 dana nakon evidentiranja greške istu prijaviti ovlaštenom predstavniku, u protivnom se posredno nastala šteta neće smatrati predmetom reklamacije.

Upute za uporabu i jamstveni listovi uređaja koje ne proizvodi Adria Dom priloženi su u mobilnoj kućici. Jamstveno razdoblje i uvjete jamstva ugrađenih aparata određuje proizvođač pojedinog aparata. Pod ugradbenim aparatima podrazumijeva se sljedeće: ploča za kuhanje, hladnjak, grijač vode, električni grijač, perilica, pećnica, klimatizacijski uređaj, mikrovalna pećnica, armature, televizija i ostala opcionalno ugrađena oprema. Za ostale komponente jamstvo proizvođača ograničeno je samo na zamjenu ili popravak dijelova ili komponenata za koje je ustanovljeno da su neadekvatni i zahtijevaju popravke.

Ako korisnik primjereno obavlja održavanje opisano u točki 4., može produžiti jamstveni rok do ukupno 3 godine, iznimno za kvarove koji utječu na vodonepropusnost mobilne kućice (jamstvo vodonepropusnosti). Radi se o prodiranju vode isključivo u stambene prostorije s teškim posljedicama za životni vijek i uporabu mobilne kućice. Ovo jamstvo vrijedi samo za jedinicu koja je bila podvrgnuta odgovarajućem redovnom godišnjem održavanju od strane ovlaštenog izvođača, inače gubi jamstvo zbog činjenice da nije bilo moguće na vrijeme primijetiti greške koje su prouzrokovale reklamaciju.

Poduzeće Adria Dom također osigurava sedmogodišnje jamstvo na određene dijelove odnosno komponente mobilne kućice pod uvjetom da su se u potpunosti poštovale upute za uporabu i održavanje navedene u prijelaznim točkama uputa za uporabu mobilne kućice, i ako su prema unaprijed dogovorenim pravilima nakon završetka sezone ili prije početka sezone (najmanje 1 put godišnje) obavljeni preventivni pregledi i odgovarajuće aktivnosti od strane poduzeća Adria Dom ili njegovih ovlaštenih servisera.

Ograničeno jamstvo odnosi se na prohrđavanje konstrukcijskih elemenata krova, šasije i vanjskih panela PST.

Odgovornost proizvođača do najviše je mjere koju dopušta važeće zakonodavstvo ograničena isključivo na obujam jamstva definiran u prethodnim odlomcima. Adria Dom ne odgovara za posrednu ili neposrednu štetu, poslovnu štetu (uključujući gubitak dobiti ili prihod) prouzrokovanu osobama ili stvarima čak i ako je uzrok oštećenja greška ili kvar na prodanom materijalu.

Proizvođač ni u kojem slučaju nije odgovoran za moguće nesreće i/ili oštećenja uzrokovana osobama ili stvarima koje se mogu pojaviti tijekom uporabe mobilne kućice, čak i ako je do slučaja došlo zbog same greške.

Za popravke ili rezervne dijelove obratite se ovlaštenom predstavniku.

Adria Dom ne odgovara za montažu, izmjene i posljedične štete koje su na mobilnoj kućici uzrokovale treće osobe. U takvom slučaju jamstvo ne vrijedi.

Bilo kakve potencijalne sporove između stranaka u pogledu odštetnih zahtjeva rješava nadležni sud.

2.    VAŽNA UPOZORENJA (sažetak)

2.1.  Dostava i ispitivanje

Prilikom priključivanja električnih instalacija mobilne kućice na glavnu ploču važno je provjeriti uzemljenje te priključak faznog i neutralnog vodiča. Priključivanje i provjeru treba izvršiti ovlašteni instalater.

Zbog vaše sigurnosti prije prve uporabe svoje mobilne kućice nemojte zaboraviti provjeriti prohodnost otvora za provjetravanje.

2.2.  Odvodi

Pri odčepljivanju odvodnih cijevi ne koristite agresivne proizvode koji mogu oštetiti odvode. Oštećenja prouzrokovana uporabom agresivnih sredstava ili fizička oštećenja nisu predmet jamstva.

2.3.  Struja

Ne obavljajte nikakve izmjene na električnim instalacijama bez prethodnih konzultacija s kvalificiranim izvođačem, u protivnom moguće greške neće biti predmet jamstva odnosno reklamacije.

Plin

Upozoravamo vas da je pokrivanje ili ometanje sigurnosne ventilacije zabranjeno, što vrijedi i za plinski boks.

Ako je mobilna kućica opremljena prespojnim ventilom, ugradnju treba izvršiti kvalificirani izvođač.

Ako plinski regulator nije dio plinske instalacije, potrebno ga je ugraditi odmah iza boce u skladu s lokalnim zakonodavstvom za predviđeni radni tlak.

U slučaju premještanja mobilne kućice na drugu lokaciju, plinsku bocu potrebno je zatvoriti i fizički ukloniti iz plinskog boksa.

Zbog vaše sigurnosti preporučujemo da sve promjene na plinskim instalacijama obavlja kvalificirani izvođač.

U slučaju proizvoljnih intervencija u instalaciju kućanskih aparata, moguće greške ili nesreće neće biti predmet jamstva ili reklamacije.

Kućanski aparati

Preporučujemo da instalaciju bilo kojeg kućanskog aparata obavlja kvalificirani izvođač.

U slučaju proizvoljnih intervencija u instalaciju kućanskih aparata, moguće greške ili nesreće neće biti predmet jamstva ili reklamacije.

Osiguravanje dostatnog prozračivanja poda

Za zadovoljavanje uvjeta za prozračivanje potrebno je osigurati minimalno 20 % otvorenosti cijelog oboda »blende« ispod čelične konstrukcije podnožja. Neophodno je uzeti u obzir otvor od najmanje 3 cm na gornjem i donjem dijelu oboda zbog cirkulacije zraka (točka 4.3 slika 1.).

Potrebno je osigurati odgovarajuću odvodnju vode. Odvodnju vode treba osigurati odgovarajućim planiranjem kanala za odvodnju i nagiba tla.

Preporučuje se otklon od 5 cm gledano iz zemljopisne dužine (centra kućice) do kraja ruba kućice. Nagib treba osigurati tekuću odvodnju vode ispod kućice. Dodatno se potrebno pobrinuti o odvodu vode oko kućice – najmanje 1 m od ruba. Ako teren ovo ne omogućuje, potrebno je osigurati odvodnju vode drenažnim cijevima.

Napomena: Vlaga ispod šasije može ozbiljno oštetiti strukturnu nosivost poda i ostalih dijelova kućice.

Uništenje poda zbog vlage uslijed nepridržavanja navedenih upozorenja neće biti predmet jamstvenog zahtjeva odnosno reklamacije.

Krov

U žljebovima ne bi smjelo biti lišća i iglica jer takve prepreke začepljuju žljebove, što može dovesti do curenja u unutrašnjost vaše mobilne kućice (korisničko čišćenje).

Mobilna kućica ne smije se koristiti ako je teret na krovu teži od 150 kg/m2, osim ako nije ugrađena opcija za veće opterećenje do maksimalno 250 kg/m2.

Oštećenja na opremi, krovovima ili podu uzrokovana prodorom vode zbog neočišćenih žljebova neće biti predmetom jamstvenog zahtjeva.

Oštećenja krova, zidova, stropa ili drugih nosivih elemenata u slučaju preopterećenja koje nastupi zbog neočišćenog snijega neće se smatrati predmetom jamstva odnosno reklamacije.

Namještaj se čisti vlažnom krpom i sredstvima za čišćenje koja nisu agresivna i ne mogu oštetiti oplemenjenu ivericu odnosno lijepljene spojeve rubnih trakova odnosno ABS-a.

Na drvenim dijelovima namještaja nemojte ostavljati mokre ili vlažne krpe. Ako je namještaj mokar, potrebno ga je obrisati kako ne bi bio duže vrijeme izložen vlazi ili vodi.

Oštećenje opreme koje nastupi zbog nepridržavanja navedenih upozorenja neće biti predmet jamstva odnosno reklamacije.

Utovar i istovar s dizalicom

Ne montirajte kablove različitih dužina između podupirača.

Prilikom priključivanja mobilne kućicu bez podupirača pazite da ne bude pritiska na bočne zidove.

Montaža

Ako ste oko mobilne kućice postavili letve, morate uvijek brinuti o dobroj ventilaciji (barem 20 % otvorene površine), kako ne bi došlo do kondenzacije u kućici. Ako je donji dio (podvozje) mobilne kućice zatvoren ili je sustav prozračivanja ograđen zidom, nema funkcije (vidi točku UPOZORENJA). U takvim slučajevima proizvođač ne može priznati moguće reklamacije zbog tako nastale štete (raspadanje, napuhivanje i deformacije podne iverice i ostalih drvenih elemenata...).

Ako konsolidacija terena nije odgovarajuće pripremljena za podnošenje navedene težine mobilne kućice na propisanim mjestima podrške, pa zbog toga dođe do slijeganja mobilne kućice, nije moguće aktivirati jamstvo kod proizvođača mobilne kućice.

Jamstvo ne vrijedi i izričito je isključeno u sljedećim slučajevima:

Zbog nepoštovanja uputa proizvođača pri sljedećim radnjama:

 • priprema terena,
 • utovar i istovar,
 • odvodnja,
 • prozračivanje,
 • prezimljavanje,
 • instalacije i kućanski aparati,
 • postavljanje mobilne kućice i
 • neodgovarajuće održavanje odnosno nepoštovanje uputa proizvođača u pogledu održavanja
 • nepravilno rukovanje originalnim dijelovima ili instalacijama odnosno samostalni neovlašteni zahvati
 • u slučaju da mobilnu kućicu ne postavlja proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.
 • intenzivna uporaba mobilne kućice (npr. kao stalno boravište ili smještajni ili turistički objekta ili u druge svrhe kao povremena upotreba) ili nepravilna uporaba proizvoda.

U slučaju mogućih problema molimo kontaktirajte vašeg ovlaštenog dobavljača, koji će nas obavijestiti o svemu i učiniti sve što je potrebno. Jamstveni zahtjev mora sadržavati sljedeće:

 • jamstveni list s pečatom ovlaštenog dobavljača i
 • kopija računa na kojoj je navedeno sljedeće: model, broj, serija i datum kupnje.